SK | EN | DE

Kvalita

Základná zásada našej spoločnosti je zabezpečenie stálej spokojnosti zákazníkov s našimi výrobkami.

Spokojný zákazník je najvyššou hodnotou našej firmy. V podmienkach dynamicky sa meniaceho ekonomického prostredia je nevyhnutné byť spoľahlivým partnerom nielen pre obchodných partnerov, ale aj pre zamestnancov.

Certifikáty

Strojársky závod a zlievareň SMZ Kunová Teplica, s.r.o. je certifikovaný podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009. Základným princípom spoločnosti je nielen dodržiavanie podmienok, ale aj stále zlepšovanie kvality prevádzkovej činnosti. Výrobný proces firmy je certifikovaný podľa STN EN ISO 3834-2 a EN 1090-2.