SK | EN | DE

Oceľové konštrukcie

Výrobný program SMZ Kunová Teplica je zameraný na zákazkovú výrobu zváraných konštrukcií podľa technickej dokumentácie.

Široké spektrum strojárenskej technológie umožňuje produkciu zvárencov do maximálnej hmotnosti 25t.

Zvárané konštrukcie pre banský priemysel
Oceľové konštrukcie pre stavebný priemysel
Domy elektromotorov
Zvárané konštrukcie environmentálnych technológií pre hutnícky priemysel
Špeciálne oceľové konštrukcie