SK | EN | DE

Odliatky

Výrobný program zlievárne SMZ Kunová Teplica ponúka odliatky zo sivej liatiny a z farebných kovov pre priemyselné a umelecké použitie. Zlieváreň je zameraná hlavne na výrobu odliatkov v malej a v strednej série.

Naše technológie nám umožňujú produkciu odliatkov zo sivej liatiny do 1600 kg podľa nasledovných noriem:

STNDIN 1561
42 2410EN-GJL-100EN-JL1010
42 2415EN-GJL-150EN-JL1020
42 2420EN-GJL-200EN-JL1030
42 2425EN-GJL-250EN-JL1040
42 2430EN-GJL-300EN-JL1050

Spoločnosť ponúka odliatky z bronzu do 500 kg a odliatky z hliníka do 200 kg.

Produkty:

Odliatky pre strojársky priemysel
Odliatky pre environmentálne technológie
Odliatky pre komerčné použitie
Umelecké odliatky