SK | EN | DE

Mechanické opracovanie

SMZ Kunová Teplica je vybavená strojmi na vykonanie nasledovných technologických postupov:

Sústruženie

– max. priemer 800 mm, dĺžka 5000 mm
– max. priemer 1250 mm, výška 750 mm

Frézovanie

– max. rozmer 1000 x 1220 mm

 Vŕtanie

– max. priemer 80 mm

Ozubenie

– max. priemer 1000 mm

Obrážanie

– priemer stola 900 mm, max. zdvih 480 mm