SK | EN | DE

Výroba odliatkov

Materiál

Zlievareň vyrába odliatky zo sivej liatiny do hmotnosti 2000 kg.

Technické normy

STNDIN 1561
42 2410EN-GJL-100EN-JL1010
42 2415EN-GJL-150EN-JL1020
42 2420EN-GJL-200EN-JL1030
42 2425EN-GJL-250EN-JL1040
42 2430EN-GJL-300EN-JL1050

Výroba modelových zariadení

Zlievareň disponuje vlastnou modelárňou na výrobu modelov.
Typ dreva: borovica, javor, jelša, buk

Ručné formovanie

Formovacia zmes: bentonitová
Maximálna veľkosť formovacích rámov: 2800 x 1850 x 550 mm

Tavenie

Kov je tavený v studenovzdušnej kuplovej peci s priemerom 700mm.